KARATECY PODNSZĄ KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Wśród 20 kandydatów, którzy ukończyli 9 kwietnia 2017 kurs instruktorów sportu realizowany w ramach programu doskonalenia kadr pod auspicjami Polskiego Związku Karate był również utytułowany zawodnik, reprezentant Dąbrowskiego Klubu Karate - Norbert Sroka.

Tygodniowy program obejmujący wykłady a także codziennie wielogodzinne praktyki w sali treningowej, zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Komisja egzaminacyjna w składzie, której byli trenerzy klasy mistrzowskiej: Prezes PZK M. Sokołowski, Wiceprezes PZK A. Drewniak i Sekretarz PZK J. Czerniec pozytywnie oceniła wiedzę i umiejętności zdających, nadając tytuł instruktora karate.

Składamy gratulacje osiągniętych kwalifikacji zawodowych i życzymy sukcesów w pracy szkoleniowej.
 
silownia
cardio
fitness


karate
joga
nordic
banner
banner
..